Tag: podatek od nieruchomości

Podatek od nieruchomości w 2024 r. - stawki maksymalne

Podatek od nieruchomości w 2024 r. – stawki maksymalne

Poznaj maksymalne stawki podatku od nieruchomości, jakie obowiązują od 1 stycznia 2024 r. Zostały one opublikowane w dniu 1 sierpnia 2023 r. w Monitorze Polskim Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej. Oczywiście, nie we wszystkich regionach kraju będą obowiązywały jednakowe stawki podatku...

/ 29 stycznia 2024
Podatek od nieruchomości w 2023 r. - maksymalne stawki

Podatek od nieruchomości w 2023 r. – maksymalne stawki

W 2023 r. maksymalne stawki podatku od nieruchomości wzrosną o ok. 12%. Wzrost stawki podatku od nieruchomości jest podyktowany wzrostem wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych, który zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 lipca 2022r. w...

/ 30 grudnia 2022
Podatek od nieruchomości - stawki na 2022 r.

Podatek od nieruchomości – stawki na 2022 r.

Podobnie, jak w latach poprzednich, właściciele nieruchomości muszą liczyć się z tym, że kwota podatku od nieruchomości w 2022 r. będzie wyższa od tej, którą uiszczali w 2021r.

/ 2 stycznia 2022
Wniosek o umorzenie zaległości w podatku od nieruchomości

Wniosek o umorzenie zaległości w podatku od nieruchomości

Podatnik, osoba fizyczna bądź osoba prawna, który z ważnych powodów osobistych lub ważnych powodów publicznych, nie mógł opłacać podatku od nieruchomości, może zwrócić się z wnioskiem do organu podatkowego o udzielenie ulgi w spłacie powstałego zadłużenia bądź umorzenia należnego podatku.

/ 22 czerwca 2021
Podatek od nieruchomości w 2021 r.

Podatek od nieruchomości w 2021 r.

W 2021 r. właścicieli nieruchomości czeka podwyżka podatku od nieruchomości. Jakie nieruchomości podlegają podatkowi od nieruchomości oraz kto, ile i w jakim terminie będzie musiał uiścić należny podatek? Na te i inne pytania znajdą Państwo odpowiedzi w poniższym artykule.

/ 30 grudnia 2020
Podatek od nieruchomości w 2020 r.

Podatek od nieruchomości w 2020 r.

Nowe stawki podatkowe określone zostały w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2020.

/ 20 stycznia 2020
Podatek od nieruchomości w 2019 r. - maksymalne stawki podatkowe

Podatek od nieruchomości w 2019 r. – maksymalne stawki podatkowe

Przedmiot opodatkowania podatkiem od nieruchomości Zgodnie z Ustawą z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (z późniejszymi zmianami), opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają następujące nieruchomości lub obiekty budowlane:

/ 31 stycznia 2019
Zaległy podatek od nieruchomości - jakie możliwości ma dłużnik?

Zaległy podatek od nieruchomości – jakie możliwości ma dłużnik?

Podatki i opłaty lokalne to główne źródła przychodów gmin oraz miast na prawach powiatu. Wśród podatków istotny procent przychodu jednostek samorządowych stanowi podatek od nieruchomości.

/ 7 czerwca 2018
Podatek od nieruchomości w 2017 r. - stawki.

Podatek od nieruchomości w 2018 r. – maksymalne stawki podatkowe

Podatek od nieruchomości reguluje Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. Zgodnie z treścią tej Ustawy podatkowi od nieruchomości podlegają: grunty, budynki lub ich części, budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

/ 2 marca 2018
Podatek od nieruchomości - terminy i sposoby płatności.

Podatek od nieruchomości – terminy i sposoby płatności

Terminy płatności podatku od nieruchomości Terminy płatności podatku od nieruchomości reguluje ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. Płatnikami podatku od nieruchomości są: osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej, jednostki...

/ 21 sierpnia 2017