Tag: podatek od nieruchomości

Podatek od nieruchomości w 2021 r.

Podatek od nieruchomości w 2021 r.

W 2021 r. właścicieli nieruchomości czeka podwyżka podatku od nieruchomości. Jakie nieruchomości podlegają podatkowi od nieruchomości oraz kto, ile i w jakim terminie będzie musiał uiścić należny podatek? Na te i inne pytania znajdą Państwo odpowiedzi w poniższym artykule.

/ 30 grudnia 2020
Podatek od nieruchomości w 2020 r.

Podatek od nieruchomości w 2020 r.

Nowe stawki podatkowe określone zostały w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2020.

/ 20 stycznia 2020
Podatek od nieruchomości w 2019 r. - maksymalne stawki podatkowe

Podatek od nieruchomości w 2019 r. – maksymalne stawki podatkowe

Przedmiot opodatkowania podatkiem od nieruchomości Zgodnie z Ustawą z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (z późniejszymi zmianami), opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają następujące nieruchomości lub obiekty budowlane:

/ 31 stycznia 2019
Zaległy podatek od nieruchomości - jakie możliwości ma dłużnik?

Zaległy podatek od nieruchomości – jakie możliwości ma dłużnik?

Podatki i opłaty lokalne to główne źródła przychodów gmin oraz miast na prawach powiatu. Wśród podatków istotny procent przychodu jednostek samorządowych stanowi podatek od nieruchomości.

/ 7 czerwca 2018
Podatek od nieruchomości w 2017 r. - stawki.

Podatek od nieruchomości w 2018 r. – maksymalne stawki podatkowe

Podatek od nieruchomości reguluje Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. Zgodnie z treścią tej Ustawy podatkowi od nieruchomości podlegają: grunty, budynki lub ich części, budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

/ 2 marca 2018
Podatek od nieruchomości - terminy i sposoby płatności.

Podatek od nieruchomości – terminy i sposoby płatności

Terminy płatności podatku od nieruchomości Terminy płatności podatku od nieruchomości reguluje ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. Płatnikami podatku od nieruchomości są: osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej, jednostki...

/ 21 sierpnia 2017
Podatek od nieruchomości - kiedy powstaje i wygasa obowiązek podatkowy?

Podatek od nieruchomości – kiedy powstaje i wygasa obowiązek podatkowy?

Podatek od nieruchomości reguluje Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. 1991 Nr 9 poz. 31). Czas powstania obowiązku podatkowego określa art. 6 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. (Dz. U. 1991 Nr...

/ 19 lipca 2017
Podatek od nieruchomości w 2017 r. - maksymalne stawki podatkowe.

Podatek od nieruchomości w 2017 r. – maksymalne stawki podatkowe

Podatek od nieruchomości reguluje ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. Podatek od nieruchomości – co podlega opodatkowaniu, a co nie Zgodnie z cytowaną wyżej ustawą, podatkowi od nieruchomości podlegają: grunty, budynki lub ich części,...

/ 5 lipca 2017
Zwolnienie z podatku od nieruchomości – kiedy i komu przysługuje?

Zwolnienie z podatku od nieruchomości – kiedy i komu przysługuje?

Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają grunty, budynki lub ich części, jak również budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Niezależnie od przedmiotu opodatkowania, Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych z dnia 12 stycznia 1991r. (Dz. U. 1991r. Nr 9 poz. 31...

/ 22 czerwca 2017
Podatek od nieruchomości - deklaracja.

Podatek od nieruchomości – deklaracja

Podatek od nieruchomości reguluje Ustawa z dnia 19 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 716, 1579, 1923, z 2017 r. poz. 624). Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają, grunty, budynki lub ich...

/ 22 czerwca 2017