Tag: budowa domu

Poziom wód gruntowych na działce - co oznacza i jak go sprawdzić?

Poziom wód gruntowych na działce – co oznacza i jak go sprawdzić?

Głębokość zalegania wód gruntowych obok rodzaju gleby, jej uwarstwienia oraz stanu gruntów na obszarze działki budowlanej, posiada istotne znaczenie podczas budowy domu.

/ 19 marca 2021
Projekt zagospodarowania działki lub terenu - czym jest i co zawiera?

Projekt zagospodarowania działki lub terenu – czym jest i co zawiera?

Projekt zagospodarowania działki lub terenu stanowi integralną część projektu budowlanego, na podstawie którego wydawane jest pozwolenie na budowę.

/ 15 grudnia 2020
Budowa ogrodzenia - jakie formalności, kto ponosi koszty

Budowa ogrodzenia – jakie formalności, kto ponosi koszty

Budowa ogrodzenie działki, posesji to rodzaj zabezpieczenia, ochrony prywatnej własności. Aby skutecznie i zgodnie z obowiązującym prawem ogrodzić swoją posesję dobrze jest przed przystąpieniem do grodzenia działki zapoznać się z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Zobacz naszą nowoczesną Mapę...

/ 31 sierpnia 2020
Zawiadomienie o zakończeniu budowy domu - kiedy i jak zgłosić?

Zawiadomienie o zakończeniu budowy domu – kiedy i jak zgłosić?

Dla każdego, kto przystąpił do budowy domu bądź innego obiektu budowlanego czas zakończenia budowy jest czasem szczególnym.

/ 31 lipca 2020
Prace geodezyjne podczas budowy domu

Prace geodezyjne podczas budowy domu

Budowa domu wymusza zaangażowania w to przedsięwzięcie nie tylko architektów i budowniczych, ale również geodetów.

/ 30 czerwca 2020
Projekt budowlany domu po nowelizacji przepisów w 2020 r.

Projekt budowlany domu po nowelizacji przepisów w 2020 r.

Rozpoczęcie budowy domu wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę. Aby uzyskać pozwolenie na budowę, nie tylko należy przedłożyć projekt budowlany, ale przede wszystkim zrobić to w odpowiedniej formie.

/ 19 czerwca 2020
Dziennik budowy - czym jest i jak go prowadzić

Dziennik budowy – czym jest i jak go prowadzić

Dziennik budowy jest jednym z podstawowych dokumentów wchodzących w skład dokumentacji budowy – jak wygląda, kto go wydaje, jak należy go prowadzić?

/ 20 maja 2020
Odbiór domu - jakie dokumenty są potrzebne?

Odbiór domu – jakie dokumenty są potrzebne?

Aby legalnie i zgodnie z prawem zamieszkać w nowo wybudowanym domu niezbędne jest wystąpienie do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z informacją o zakończeniu budowy.

/ 27 lutego 2020
Przy planowaniu usytuowania budynku na działce budowlanej oraz jego budowie należy zachować odpowiednie odległości od granicy działki budowlanej.

Odległość budynku od granicy działki – warunki techniczne

Przy planowaniu usytuowania budynku na działce budowlanej oraz jego budowie należy zachować odpowiednie odległości od granicy działki budowlanej.

/ 9 lipca 2019