Miesiąc: luty 2024

Plan ogólny gminy - czym jest i co zawiera?

Plan ogólny gminy – czym jest i co zawiera?

24 sierpnia 2023 r. w Dzienniku Ustaw opublikowano ustawę z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw. W zmienionej ustawie wprowadzono nowy akt planowania przestrzennego, zwany „planem ogólnym”, który umożliwia...

/ 28 lutego 2024