Miesiąc: lipiec 2023

Co to jest działka ewidencyjna?

Co to jest działka ewidencyjna?

W ewidencji gruntów i budynków podstawowym obiektem powierzchniowym jest działka ewidencyjna, która jest częścią obrębu ewidencyjnego, a ten z kolei jest częścią jednostki ewidencyjnej. Jednostkę ewidencyjną, stanowi obszar gminy, a w miastach, w których są wyodrębnione dzielnice lub delegatury, jednostką ewidencyjną...

/ 20 lipca 2023
Mapa hydrogeologiczna Polski - co zawiera i do czego służy?

Mapa hydrogeologiczna Polski

Jak ważną rolę w życiu codziennym każdego człowieka odgrywa woda nie trzeba chyba nikomu tłumaczyć. Woda to życie. Wody, jako integralna część środowiska oraz siedlisko organizmów żywych, podlegają ochronie, niezależnie od tego, czyją stanowią własność.

/ 12 lipca 2023