Wyszukiwanie numeru interesującej nas działki rozpoczynamy od włączenia aplikacji GEOPORTAL umieszczonej na stronie: http://www.geoportal.gov.pl.

Zobacz naszą nowoczesną Mapę Geoportal360

Krok 1 – uruchomienie aplikacji

Szukanie numeru działki rozpoczynamy od wejścia w kafelek „Geoportal krajowy”:

Geoportal krajowy - kafelki na stronie głównej.

Źródło: Geoportal.gov.pl – strona główna.

Wybranie tego kafelka skutkuje uruchomieniem aplikacji mapowej z kompozycją kataster:

Geoportal krajowy - aplikacji mapowa z kompozycją kataster

Źródło: Geoportal.gov.pl – Geoportal krajowy.

Krok 2 – wyszukiwanie lokalizacji działki na mapie

Aby uruchomić okno wyszukiwania, należy w lewym górnym rogu mapy kliknąć w przycisk „WYSZUKIWANIA” i wybrać opcję „Szukaj”:

Geoportal krajowy - okno wyszukiwania lokalizacji działki w terenie.

Źródło: Geoportal.gov.pl – wyszukiwanie lokalizacji.

W wyniku tej czynności, w prawym górnym rogu mapy pojawi się dodatkowe okienko „Szukaj”:

Geoportal krajowy - okno wyszukiwania miejscowości

Źródło: Geoportal.gov.pl – dodatkowe okno wyszukiwania.

Aby znaleźć numer interesującej nas działki, w oknie “Szukaj” wprowadzamy nazwę miejscowości, w której położona jest działka, np. Warszawa. W trakcie wpisywania nazwy pojawią się propozycje do wyboru:

Geoportal krajowy - wybór lokalizacji.

Źródło: Geoportal.gov.pl – wyszukiwanie miejscowości.

Po wybraniu interesującej nas miejscowości (np. Warszawa) i kliknięciu “Szukaj” pojawi się kolejna, bardziej szczegółowa lista propozycji do wyboru:

Geoportal.gov.pl - okno wyszukiwania miejscowości.

Źródło: Geoportal.gov.pl – okno wyszukiwania miejscowości.

Po najechaniu kursorem myszki na każdą z nazw zobaczymy na mapie obszar, którego dana nazwa dotyczy. Wybieramy interesującą nas lokalizację, np. „m. St. Warszawa, gmina”.

Krok 3

System przeniesie nas widok wybranego obszaru. Aby poznać numer interesującej nas działki, należy najpierw zlokalizować ją w terenie.

Za pomocą plusa na suwaku, który znajduje się z lewej strony mapy, zwiększamy skalę mapy do poziomu, który pozwali nam zlokalizować położenie „naszej” działki. Mapę możemy przesuwać w dowolną stronę za pomocą myszki – w tym celu należy kliknąć na mapie lewym przyciskiem myszy, przytrzymać ją i przesunąć w stronę obszaru, na którym położona jest działka.

Gdy już zobaczymy „naszą” działkę, warto ustawić skalę mapy na poziom 2000 lub 1000 (za pomocą plusa na suwaku z lewej strony mapy).

Przykładowy obszar:

Geoportal krajowy - lokalizacja działki w terenie.

Źródło: Geoportal.gov.pl – przykładowy obszar.

Krok 4

Aby na wskazanym przez nas fragmencie mapy pojawiły się czerwone kontury poszczególnych działek wraz z ich numerami, należy włączyć dodatkową opcję. W tym celu, w menu dostępnym w prawym górnym rogu, klikamy kwadracik o nazwie „Zawartość mapy” i na liście, która się pojawi zaznaczamy opcję „Krajowa Integracja Ewidencji Gruntów”:

Geoportal krajowy - dodatkowa zawartość mapy.

Źródło: Geoportal.gov.pl – dodatkowa zawartość mapy.

Po wykonaniu tej czynności na wskazanym przez nas obszarze pojawią się czerwone kontury oznaczające granice działek wraz z numerami działek:

Geoportal krajowy - czerwone kontury działek i numery działek.

Źródło: Geoportal.gov.pl – kontury działek wraz z numerami.

Krok 5

Po odnalezieniu “naszej” działki na mapie, możliwe jest odczytanie jej numeru ewidencyjnego, np. 13/1, a także poznanie jej pełnego identyfikatora – adresu administracyjnego, który określa położenie działki w układzie terytorialnego podziału kraju.

Przeczytaj: Numer działki ewidencyjnej – jak czytać?

Aby poznać identyfikator działki, w menu po lewej stronie mapy, należy kliknąć lewym przyciskiem myszy na zieloną literkę “i” (jak identyfikacja) i następnie kliknąć lewym przyciskiem myszy na numer interesującej nas działki.

W wyniku tych działań otrzymamy okienko z podanym pełnym numerem działki ewidencyjnej, np.:

Geoportal krajowy - identyfikator działki na mapie.

Źródło: Geoportal.gov.pl – identyfikator działki.

Kliknięcie na strzałkę (>) spowoduje rozwinięcie dodatkowej listy z kolejnymi informacjami na temat działki:

  • numer (identyfikator) działki,
  • województwo,
  • powiat,
  • gmina,
  • obręb ewidencyjny.
Geoportal krajowy - szczegóły dotyczące działki.

Źródło: Geoportal.gov.pl – dane dotyczące działki.

Znając pełny identyfikator (numer) działki możemy za pomocą wyszukiwarki https://ksiegiwieczyste.pl odnaleźć numer księgi wieczystej danej działki.

Przeczytaj: Jak doszło do powstania Geoportalu?

Foto: Fotolia, Geoportal.gov.pl.

Geoportal360.pl

Posted by Joanna