Miesiąc: marzec 2023

Operat geodezyjny - czym jest i co zawiera?

Operat geodezyjny – czym jest i co zawiera?

Operat geodezyjny (techniczny) jest zbiorem dokumentacji obejmującej wyniki geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych powstałych w trakcie prac geodezyjnych mających na celu zebranie aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementów zagospodarowania terenu, podlegających obowiązkowi zgłoszenia do organu Służby Geodezyjnej i Kartograficznej.

/ 8 marca 2023