Miesiąc: listopad 2023

Co to jest rewitalizacja?

Co to jest rewitalizacja?

W Polsce, w wyniku prac rewitalizacyjnych (architektoniczno-renowacyjnych oraz remontowych) obszary zdegradowane pod względem przemysłowym, kulturowym i architektonicznym oraz zaniedbane tereny zielone, takie jak parki gminne czy miejskie, dawne stawy i oczka wodne przywracane są do życia i oddawane społeczeństwu. Działania...

/ 28 listopada 2023