Tag: budownictwo

Nielegalne użytkowanie obiektu budowlanego

Nielegalne użytkowanie obiektu budowlanego

3 marca 2020 r. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 3 lutego o zmianach w Prawie budowlanym, która weszła w życie 19 września 2020 r. Ustawa Prawo budowlane w swej treści wprowadza istotne zmiany w zakresie sankcji za nielegalne użytkowanie...

/ 13 marca 2021
Świadectwo charakterystyki energetycznej - czym jest i kiedy jest potrzebne?

Świadectwo charakterystyki energetycznej – czym jest i kiedy jest potrzebne?

Budynki odpowiadają za 40 % łącznego zużycia energii w Unii Europejskiej. Z uwagi na potrzeby mieszkaniowe sektor budowlany rozwija się, co prowadzi do wzrostu zużycia energii. Zobacz naszą nowoczesną Mapę Geoportal360 Zakłada się, że w wyniku działań obejmujących wdrożenie w...

/ 27 listopada 2020
Pozwolenie na użytkowanie obiektu budowlanego - jak uzyskać?

Pozwolenie na użytkowanie obiektu budowlanego – jak uzyskać?

Zasady rozpoczęcia użytkowania nowo wybudowanego obiektu budowlanego określa ustawa z dnia z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

/ 27 października 2020
Program “Moja Woda” - jak uzyskać dotację?

Program “Moja Woda” – jak uzyskać dotację?

Zasoby wodne Polski są jednymi z najniższych w Europie. Według statystyk na jednego mieszkańca Polski przypada ok. 1600 m3 wody. Mniej wody na osobę mają tylko takie kraje jak Czechy, Dania, Cypr i Malta.

/ 15 października 2020
Kierownik robót budowlanych - kim jest i czym się zajmuje

Kierownik robót budowlanych – kim jest i czym się zajmuje

W procesie budowy obiektu budowlanego, jej wykonania w określonym miejscu, a także odbudową, rozbudową czy nadbudową uczestniczy nie tylko kierownik budowy, ale również kierownik robót budowlanych.

/ 15 września 2020
Tablica informacyjna na budowie

Tablica informacyjna na budowie

Z chwilą rozpoczęcia budowy na placu budowy powinna zostać umieszczona tablica informacyjna.

/ 30 maja 2020
Dziennik budowy - czym jest i jak go prowadzić

Dziennik budowy – czym jest i jak go prowadzić

Dziennik budowy jest jednym z podstawowych dokumentów wchodzących w skład dokumentacji budowy – jak wygląda, kto go wydaje, jak należy go prowadzić?

/ 20 maja 2020
Decyzja środowiskowa - kiedy jest potrzebna i jak ją uzyskać

Decyzja środowiskowa – kiedy jest potrzebna i jak ją uzyskać

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (w skrócie decyzja środowiskowa) jest dokumentem urzędowym niezbędnym w przypadku realizacji inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

/ 1 maja 2020
Rozbiórka budynku - niezbędne formalności przed rozpoczęciem prac

Rozbiórka budynku – niezbędne formalności przed rozpoczęciem prac

Rozbiórka budynku, podobnie jak budowa, wymaga nie tylko zachowania przepisów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, ale również znacznej wiedzy z zakresu prawa budowlanego.

/ 30 marca 2020
Kierownik budowy - kim jest i czym się zajmuje

Kierownik budowy – kim jest i czym się zajmuje

Budowa obiektu budowlanego wymaga zatrudnienia kierownika budowy, tj. osoby posiadającej stosowne uprawnienia budowlane pozwalające na samodzielne prowadzenie budowy z zachowaniem przepisów prawa budowlanego i przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

/ 22 marca 2020