Kategoria: Kartografia

Jak sprawdzić przebieg planowanych dróg w Polsce?

Jak sprawdzić przebieg planowanych dróg w Polsce?

Planując zakup działki pod budowę domu należy przeanalizować nie tylko czynniki widoczne gołym okiem, ale również te, które ujawnią się w niedalekiej przyszłości. Do czynników tych należą między innymi plany związane z budową dróg i innej infrastruktury naziemnej i podziemnej.

/ 30 września 2023
Mapa hydrogeologiczna Polski - co zawiera i do czego służy?

Mapa hydrogeologiczna Polski

Jak ważną rolę w życiu codziennym każdego człowieka odgrywa woda nie trzeba chyba nikomu tłumaczyć. Woda to życie. Wody, jako integralna część środowiska oraz siedlisko organizmów żywych, podlegają ochronie, niezależnie od tego, czyją stanowią własność.

/ 12 lipca 2023
Mapa do celów projektowych

Mapa do celów projektowych

Mapa do celów projektowych jest opracowaniem geodezyjno-kartograficznym sporządzanym na potrzeby wykonania projektu budowlanego niezbędnego do otrzymania decyzji o pozwoleniu na budowę. Mapa do celów projektowych jest wykonywana przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii. Podstawową bazą...

/ 20 kwietnia 2023
Ortofotomapa - jak powstaje i do czego służy?

Ortofotomapa – jak powstaje i do czego służy?

Ortofotomapa to mapa powierzchni terenu powstała w wyniku przetworzenia kartometrycznego zdjęć lotniczych, satelitarnych bądź z drona, pozbawiona deformacji (zniekształceń) geometrycznych, z dołączonymi do niej elementami charakterystycznymi dla map wektorowych (siatką kartograficzną, podziałką i innymi elementami legendy mapy) oraz uwzględniająca wysokości...

/ 10 sierpnia 2022
Mapa ewidencyjna - do czego służy i jak ją uzyskać?

Mapa ewidencyjna – do czego służy i jak ją uzyskać?

Mapa ewidencyjna jest standardowym opracowaniem kartograficznym tworzonym na podstawie zbiorów danych ewidencji gruntów i budynków, zawartych w bazach danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Mapa ewidencyjna jest również utożsamiana z mapą katastralną. Mapę ewidencyjną traktuje się jako uzupełnienie mapy zasadniczej danego...

/ 25 lutego 2022
Mapa potencjału solarnego - do czego służy?

Mapa potencjału solarnego – do czego służy?

W ostatnich latach w Polsce obserwujemy znaczny wzrost inwestycji w zakresie instalacji paneli fotowoltaicznych. Dzieje się tak nie tylko dlatego, że przedsięwzięcie to jest dofinansowywane, ale przede wszystkim dlatego, że jego celem jest pozyskanie i wykorzystanie darmowej energii pochodzącej ze...

/ 17 lutego 2022
Fotogrametria - pomiary fotogrametryczne - - zastosowanie w geodezji

Fotogrametria – zastosowanie w geodezji

Fotogrametria jest dziedziną nauki i techniki zajmującą się odtwarzaniem kształtów, rozmiarów i wzajemnego położenia obiektów w terenie na podstawie zdjęć fotogrametrycznych (fotogramów). Bardziej precyzyjnie definiując powyższe określenie – fotogrametria jest dziedziną nauki i techniki zajmującą się zdalnym pomiarem obiektów, wyznaczaniem ich kształtu i...

/ 10 lutego 2022
Geodezyjne mapy numeryczne

Geodezyjne mapy numeryczne

Pojęcie „mapy” towarzyszy człowiekowi niemal od zarania. Pierwsze mapy przedstawiające jakiś obszar, teren były zaopatrzone w kierunek północ oraz liczne znaki graficzne pozwalające na przedstawienie danego terenu w sposób rozpoznawalny.

/ 16 listopada 2021
Mapy batymetryczne

Mapy batymetryczne

Batymetria jest działem hydrologii zajmującym się pomiarem głębokości zbiorników wodnych – mórz, oceanów oraz jezior i cieków wodnych.

/ 16 kwietnia 2021
Mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych

Mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych

Wśród opracowań geodezyjno-kartograficznych i czynności geodezyjnych obowiązujących podczas projektowania, budowy, remontu czy utrzymania obiektów budowlanych, dla których jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę, znajduje się mapa do celów projektowych zwana niejednokrotnie mapą sytuacyjno-wysokościową.

/ 29 września 2020