Rozbiórka budynku - niezbędne formalności przed rozpoczęciem prac

Rozbiórka budynku – niezbędne formalności przed rozpoczęciem prac

Rozbiórka budynku, podobnie jak budowa, wymaga nie tylko zachowania przepisów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, ale również znacznej wiedzy z zakresu prawa budowlanego.

/ 30 marca 2020
Kierownik budowy - kim jest i czym się zajmuje

Kierownik budowy – kim jest i czym się zajmuje

Budowa obiektu budowlanego wymaga zatrudnienia kierownika budowy, tj. osoby posiadającej stosowne uprawnienia budowlane pozwalające na samodzielne prowadzenie budowy z zachowaniem przepisów prawa budowlanego i przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

/ 22 marca 2020
Odbiór domu - jakie dokumenty są potrzebne?

Odbiór domu – jakie dokumenty są potrzebne?

Aby legalnie i zgodnie z prawem zamieszkać w nowo wybudowanym domu niezbędne jest wystąpienie do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z informacją o zakończeniu budowy.

/ 27 lutego 2020
Jak sprawdzić, czy działka jest budowlana?

Jak sprawdzić, czy działka jest budowlana?

Zakup działki pod budowę domu jednorodzinnego czy innej nieruchomości budowlanej wymaga obowiązkowego sprawdzenia, czy wybrana działka w świetle obowiązujących przepisów jest działką budowlaną.

/ 13 lutego 2020
Podatek od nieruchomości w 2020 r.

Podatek od nieruchomości w 2020 r.

Nowe stawki podatkowe określone zostały w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2020.

/ 20 stycznia 2020
Czym jest samowola budowlana

Czym jest samowola budowlana – jakie grożą za nią kary

Działania uznawane za samowolę budowlaną W praktyce samowola budowlana występuje wówczas, gdy zostaną naruszone przepisy prawa budowlanego określonego w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

/ 12 stycznia 2020
Księgi wieczyste po adresie nieruchomości - jak szybko znaleźć numer KW

Księgi wieczyste po adresie nieruchomości – jak szybko znaleźć numer KW

Jak dotrzeć do numeru księgi wieczystej znając tylko adres nieruchomości?

/ 12 grudnia 2019
Mapy geodezyjne do celów prawnych (sądowych)

Mapy geodezyjne do celów prawnych (sądowych)

Podstawową mapą, zwaną często mapą kraju, jest mapa zasadnicza.

/ 15 listopada 2019
Ile zarabia geodeta?

Ile zarabia geodeta?

Z uwagi na społeczno-prawne znaczenie wykonywanych czynności zawód geodety należy do zawodów szczególnego zaufania publicznego. Nie każdy może posiadać predyspozycje do wykonywania tego zawodu.

/ 31 października 2019
Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza

Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza

Obiekty budowlane, dla których wybudowania wymagane jest pozwolenie na budowę, podlegają:

/ 16 lipca 2019