All posts by Joanna

Mapy batymetryczne

Mapy batymetryczne

Batymetria jest działem hydrologii zajmującym się pomiarem głębokości zbiorników wodnych – mórz, oceanów oraz jezior i cieków wodnych.

/ 16 kwietnia 2021
Poziom wód gruntowych na działce - co oznacza i jak go sprawdzić?

Poziom wód gruntowych na działce – co oznacza i jak go sprawdzić?

Głębokość zalegania wód gruntowych obok rodzaju gleby, jej uwarstwienia oraz stanu gruntów na obszarze działki budowlanej, posiada istotne znaczenie podczas budowy domu.

/ 19 marca 2021
Nielegalne użytkowanie obiektu budowlanego

Nielegalne użytkowanie obiektu budowlanego

3 marca 2020 r. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 3 lutego o zmianach w Prawie budowlanym, która weszła w życie 19 września 2020 r. Ustawa Prawo budowlane w swej treści wprowadza istotne zmiany w zakresie sankcji za nielegalne użytkowanie...

/ 13 marca 2021
Ulga termomodernizacyjna - na czym polega, kto i kiedy może z niej skorzystać

Ulga termomodernizacyjna – na czym polega, kto i kiedy może z niej skorzystać

Ulga termomodernizacyjna jest jedną z form wspierających przedsięwzięcia z zakresu programu „Czyste powietrze”.

/ 25 lutego 2021
Dzierżawa gruntów rolnych pod budowę farm fotowoltaicznych

Dzierżawa gruntów rolnych pod budowę farm fotowoltaicznych

W ostatnim czasie coraz bardziej popularną formą zarobku jest dzierżawa gruntów rolnych pod instalację fotowoltaiczną. Firmy zajmujące się budową farm fotowoltaicznych oferują określone zarobki za wynajem takich działek, ale jednocześnie życzą sobie, aby spełniały one konkretne wymagania.

/ 12 lutego 2021
Wykaz zmian danych ewidencyjnych - czym jest i kiedy jest potrzebny?

Wykaz zmian danych ewidencyjnych – czym jest i kiedy jest potrzebny?

Wykaz zmian danych ewidencyjnych jest dokumentem źródłowym sporządzanym na potrzeby wprowadzenia zmiany w ewidencji gruntów i budynków.

/ 30 stycznia 2021
Badania geotechniczne gruntu

Badania geotechniczne gruntu

Badania geotechniczne gruntu to badania prowadzone w celu precyzyjnego rozpoznania podłoża budowlanego niezbędnego do ustalenia najkorzystniejszych warunków dla bezpiecznego posadowienia i użytkowania obiektu budowlanego.

/ 25 stycznia 2021
Podatek od nieruchomości w 2021 r.

Podatek od nieruchomości w 2021 r.

W 2021 r. właścicieli nieruchomości czeka podwyżka podatku od nieruchomości. Jakie nieruchomości podlegają podatkowi od nieruchomości oraz kto, ile i w jakim terminie będzie musiał uiścić należny podatek? Na te i inne pytania znajdą Państwo odpowiedzi w poniższym artykule.

/ 30 grudnia 2020
Projekt zagospodarowania działki lub terenu - czym jest i co zawiera?

Projekt zagospodarowania działki lub terenu – czym jest i co zawiera?

Projekt zagospodarowania działki lub terenu stanowi integralną część projektu budowlanego, na podstawie którego wydawane jest pozwolenie na budowę.

/ 15 grudnia 2020
Wykaz synchronizacyjny - czym jest i kiedy jest potrzebny?

Wykaz synchronizacyjny – czym jest i kiedy jest potrzebny?

Wykaz synchronizacyjny jest dokumentem sporządzanym przez uprawnionego geodetę na potrzeby uzyskania decyzji wójta, burmistrza albo prezydenta miasta, zatwierdzającej podział nieruchomości w przypadku, gdy w księdze wieczystej lub w razie jej braku w innych dokumentach określających stan prawny nieruchomości, nieruchomość podlegająca...

/ 30 listopada 2020