Numer działki, to obok identyfikatora, podstawowe oznaczenie nieruchomości gruntowej. Dowiedz się, co ten numer określa, w jaki sposób jest nadawany oraz jak go wyszukać dla konkretnej działki za pomocą internetowej mapy.

Zobacz naszą nowoczesną Mapę Geoportal360

Działka ewidencyjna jest najmniejszą jednostką ewidencyjną według geodezyjnego podziału kraju. Definicja działki ewidencyjnej została zawarta w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków, zgodnie z którym działka ewidencyjna stanowi ciągły obszar gruntu, położony w granicach jednego obrębu, jednorodny pod względem prawnym, wydzielony z otoczenia za pomocą linii granicznych.

Linie graniczne działek ewidencyjnych mogą być naturalne oraz sztuczne. Granice naturalne działek ewidencyjnych wyznaczają najczęściej drogi, rzeki, wąwozy. Granice sztuczne działek ewidencyjnych powstają w wyniku podziałów działek i nowych pomiarów i wydzieleń działek.

Numer ewidencyjny działki

W obszarze obrębu ewidencyjnego działki ewidencyjne są wyróżniane numerami ewidencyjnymi.

Numer ewidencyjny działki (nie mylić z adresem ewidencyjnym działki) ma postać liczby naturalnej, np. 1, 9, 43, 68, 171, 3235 itd.

Numer działki ewidencyjnej w danym obrębie ewidencyjnym jest niepowtarzalny. Nie może się zdarzyć, że na terenie obrębu ewidencyjnego znajdują się dwie działki o takich samych numerach.

W przypadku podziału nieruchomości, działki ewidencyjne powstałe po podziale numeruje się liczbą w postaci ułamka, gdzie licznik stanowi pierwotny numer działki, a mianownik jest najmniejszą liczbą naturalną umożliwiającą wyróżnienie nowej działki w obrębie ewidencyjnym. Np. działki ewidencyjne powstałe po podziale działki o numerze 43 otrzymają numery odpowiednio: 43/1, 43/2, 43/3 itd.

Działka ewidencyjna może być samoistną nieruchomością albo stanowić część nieruchomości składającej się z kilku działek. W razie połączenia działek ewidencyjnych w jedną działkę, działkę tę oznacza się kolejnym numerem naturalnym, niewykorzystanym w danym obrębie ewidencyjnym (wsi, dzielnicy miasta).

Przeczytaj: Co to jest działka ewidencyjna?

Identyfikator (adres administracyjny) działki

Dla celów statystycznych, gospodarczych i ewidencji gruntów każda działka ewidencyjna oznaczona jest specyficznym identyfikatorem.

Identyfikator działki, zwany też adresem administracyjnym działki, zapisuje się w formie kodu cyfrowego. Każdemu identyfikatorowi odpowiada nazwa własna.

Szczegółowe informacje w sprawie identyfikatorów i nazw tych identyfikatorów zawiera Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1989 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego.

Szczegółowe określenie nazw gmin i ich identyfikatorów wg trójstopniowego podziału terytorialnego kraju zawarto w systemie informatycznym o nazwie TERYT. System ten został upubliczniony poprzez GUS, który umieścił TERYT na stronie internetowej pod adresem: http://eteryt.stat.gov.pl/.

Przykładowy adres administracyjny działki (identyfikator): 020304_2.0008.241, odczytujemy w następujący sposób:

  • 02 – kod województwa dolnośląskiego,
  • 0203 – kod powiatu głogowskiego,
  • 020304_2 – kod gminy Kotla (gmina wiejska),
  • 020304_2.0008 – kod obrębu ewidencyjnego Kulów,
  • 02034_2.0008.241 – kod działki ewidencyjnej o numerze 241.

Znajdź numer działki na mapie Geoportal360.pl

Numer interesującej Cię działki możesz ustalić za darmo, bez wychodzenia z domu. Wystarczy, że skorzystasz z interaktywnej mapy Polski, która prezentuje numery, identyfikatory oraz granice wszystkich działek ewidencyjnych zlokalizowanych w naszym kraju, znajdziesz ją tutaj: https://geoportal360.pl/map/.

O tym, jak korzystać z tej mapy oraz jakie informacje dzięki niej uzyskasz, dowiesz się z naszego artykułu pt. „Mapa z numerami i granicami działek„.

Widok mapy z przykładowo wybranym obszarem prezentuje się następująco: 

Źródło: Geoportal360.pl

Numer ewidencyjny działki a numer księgi wieczystej

Znając numer działki lub adres administracyjny działki, tj. jej położenie określone kodem województwa, powiatu, gminy i obrębu ewidencyjnego, możemy na stronie pod adresem https://ksiegiwieczyste.pl znaleźć dla tej działki jej numer księgi wieczystej.

Przeczytaj także: Jak znaleźć numer działki na Geoportalu?

Podstawa prawna:

  1. Rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków.
  2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1989 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego.

Foto: Fotolia

Geoportal360.pl

Posted by Joanna