Tag: mapy

Mapy batymetryczne

Mapy batymetryczne

Batymetria jest działem hydrologii zajmującym się pomiarem głębokości zbiorników wodnych – mórz, oceanów oraz jezior i cieków wodnych.

/ 16 kwietnia 2021
Mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych

Mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych

Wśród opracowań geodezyjno-kartograficznych i czynności geodezyjnych obowiązujących podczas projektowania, budowy, remontu czy utrzymania obiektów budowlanych, dla których jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę, znajduje się mapa do celów projektowych zwana niejednokrotnie mapą sytuacyjno-wysokościową.

/ 29 września 2020
Mapa do ustalenia służebności gruntowych

Mapa do ustalenia służebności gruntowych

Służebność gruntowa obok użytkowania, zastawu, hipoteki oraz spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu jest ograniczonym prawem rzeczowym (Art. 244 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny).

/ 29 lipca 2020
Mapy geodezyjne do celów prawnych (sądowych)

Mapy geodezyjne do celów prawnych (sądowych)

Podstawową mapą, zwaną często mapą kraju, jest mapa zasadnicza.

/ 15 listopada 2019
Mapa hałasu - mapa akustyczna

Mapa hałasu – mapa akustyczna

Czym jest hałas? Przez hałas rozumiemy najczęściej zbyt głośne dźwięki wydawane przez określone urządzenia, maszyny czy środki transportu drogowego w określonym miejscu i czasie. Dźwięki te są odbierane, jako bezcelowe, uciążliwe, dokuczliwe i przykre. W dłuższym okresie czasu zbyt głośne...

/ 26 czerwca 2019
Mapa z numerami i granicami działek

Mapa z numerami i granicami działek

Niejednokrotnie potencjalny nabywca nieruchomości/działki, chcąc dotrzeć do właściciela działki oraz poznać warunki zakupu „upatrzonej” nieruchomości, tracił niepotrzebnie czas na poszukiwania jej właściciela, wykorzystując w tym celu różnego rodzaju źródła. Zdarzało się, że w czasie tych poszukiwań działka, którą był zainteresowany,...

/ 14 czerwca 2019

Mapa z projektem podziału nieruchomości

Szczegółowe informacje w sprawie treści mapy z projektem podziału nieruchomości zostały zawarte w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości, wydanego na podstawie art. 100 Ustawy z dnia 21 sierpnia...

/ 29 marca 2019
Mapa własności gruntów (działek ewidencyjnych)

Mapa własności gruntów (działek ewidencyjnych)

Rodzaje kartograficznych opracowań tematycznych i specjalnych określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 października 2011 r. w sprawie kartograficznych opracowań tematycznych i specjalnych (Dz. U. Nr 222, poz. 1328).

/ 9 stycznia 2019
Geodezyjna mapa inwentaryzacyjna

Geodezyjna mapa inwentaryzacyjna

Ukończenie budowy domu, na którego realizację niezbędne było uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę, wiąże się z koniecznością złożenia zawiadomienia do nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy, jak również wprowadzenia stosownych zmian w dokumentacji geodezyjno-kartograficznej prowadzonej przez Państwowy Zasób Geodezyjno Kartograficzny...

/ 14 grudnia 2017
Mapa zasadnicza

Mapa zasadnicza

Mapa zasadnicza, jako wielkoskalowe opracowanie kartograficzne, jest podstawową mapą państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (art. 40 Ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne).

/ 6 grudnia 2017