Kategoria: Geodezja

Poziom wód gruntowych na działce - co oznacza i jak go sprawdzić?

Poziom wód gruntowych na działce – co oznacza i jak go sprawdzić?

Głębokość zalegania wód gruntowych obok rodzaju gleby, jej uwarstwienia oraz stanu gruntów na obszarze działki budowlanej, posiada istotne znaczenie podczas budowy domu.

/ 19 marca 2021
Nielegalne użytkowanie obiektu budowlanego

Nielegalne użytkowanie obiektu budowlanego

3 marca 2020 r. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 3 lutego o zmianach w Prawie budowlanym, która weszła w życie 19 września 2020 r. Ustawa Prawo budowlane w swej treści wprowadza istotne zmiany w zakresie sankcji za nielegalne użytkowanie...

/ 13 marca 2021
Dzierżawa gruntów rolnych pod budowę farm fotowoltaicznych

Dzierżawa gruntów rolnych pod budowę farm fotowoltaicznych

W ostatnim czasie coraz bardziej popularną formą zarobku jest dzierżawa gruntów rolnych pod instalację fotowoltaiczną. Firmy zajmujące się budową farm fotowoltaicznych oferują określone zarobki za wynajem takich działek, ale jednocześnie życzą sobie, aby spełniały one konkretne wymagania.

/ 12 lutego 2021
Wykaz zmian danych ewidencyjnych - czym jest i kiedy jest potrzebny?

Wykaz zmian danych ewidencyjnych – czym jest i kiedy jest potrzebny?

Wykaz zmian danych ewidencyjnych jest dokumentem źródłowym sporządzanym na potrzeby wprowadzenia zmiany w ewidencji gruntów i budynków.

/ 30 stycznia 2021
Badania geotechniczne gruntu

Badania geotechniczne gruntu

Badania geotechniczne gruntu to badania prowadzone w celu precyzyjnego rozpoznania podłoża budowlanego niezbędnego do ustalenia najkorzystniejszych warunków dla bezpiecznego posadowienia i użytkowania obiektu budowlanego.

/ 25 stycznia 2021
Projekt zagospodarowania działki lub terenu - czym jest i co zawiera?

Projekt zagospodarowania działki lub terenu – czym jest i co zawiera?

Projekt zagospodarowania działki lub terenu stanowi integralną część projektu budowlanego, na podstawie którego wydawane jest pozwolenie na budowę.

/ 15 grudnia 2020
Wykaz synchronizacyjny - czym jest i kiedy jest potrzebny?

Wykaz synchronizacyjny – czym jest i kiedy jest potrzebny?

Wykaz synchronizacyjny jest dokumentem sporządzanym przez uprawnionego geodetę na potrzeby uzyskania decyzji wójta, burmistrza albo prezydenta miasta, zatwierdzającej podział nieruchomości w przypadku, gdy w księdze wieczystej lub w razie jej braku w innych dokumentach określających stan prawny nieruchomości, nieruchomość podlegająca...

/ 30 listopada 2020
Świadectwo charakterystyki energetycznej - czym jest i kiedy jest potrzebne?

Świadectwo charakterystyki energetycznej – czym jest i kiedy jest potrzebne?

Budynki odpowiadają za 40 % łącznego zużycia energii w Unii Europejskiej. Z uwagi na potrzeby mieszkaniowe sektor budowlany rozwija się, co prowadzi do wzrostu zużycia energii. Zobacz naszą nowoczesną Mapę Geoportal360 Zakłada się, że w wyniku działań obejmujących wdrożenie w...

/ 27 listopada 2020
Pozwolenie na użytkowanie obiektu budowlanego - jak uzyskać?

Pozwolenie na użytkowanie obiektu budowlanego – jak uzyskać?

Zasady rozpoczęcia użytkowania nowo wybudowanego obiektu budowlanego określa ustawa z dnia z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

/ 27 października 2020
Program “Moja Woda” - jak uzyskać dotację?

Program “Moja Woda” – jak uzyskać dotację?

Zasoby wodne Polski są jednymi z najniższych w Europie. Według statystyk na jednego mieszkańca Polski przypada ok. 1600 m3 wody. Mniej wody na osobę mają tylko takie kraje jak Czechy, Dania, Cypr i Malta.

/ 15 października 2020