All posts by Joanna

Świadectwo charakterystyki energetycznej - czym jest i kiedy jest potrzebne?

Świadectwo charakterystyki energetycznej – czym jest i kiedy jest potrzebne?

Budynki odpowiadają za 40 % łącznego zużycia energii w Unii Europejskiej. Z uwagi na potrzeby mieszkaniowe sektor budowlany rozwija się, co prowadzi do wzrostu zużycia energii. Zobacz naszą nowoczesną Mapę Geoportal360 Zakłada się, że w wyniku działań obejmujących wdrożenie w...

/ 27 listopada 2020
Pozwolenie na użytkowanie obiektu budowlanego - jak uzyskać?

Pozwolenie na użytkowanie obiektu budowlanego – jak uzyskać?

Zasady rozpoczęcia użytkowania nowo wybudowanego obiektu budowlanego określa ustawa z dnia z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

/ 27 października 2020
Program “Moja Woda” - jak uzyskać dotację?

Program “Moja Woda” – jak uzyskać dotację?

Zasoby wodne Polski są jednymi z najniższych w Europie. Według statystyk na jednego mieszkańca Polski przypada ok. 1600 m3 wody. Mniej wody na osobę mają tylko takie kraje jak Czechy, Dania, Cypr i Malta.

/ 15 października 2020
Mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych

Mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych

Wśród opracowań geodezyjno-kartograficznych i czynności geodezyjnych obowiązujących podczas projektowania, budowy, remontu czy utrzymania obiektów budowlanych, dla których jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę, znajduje się mapa do celów projektowych zwana niejednokrotnie mapą sytuacyjno-wysokościową.

/ 29 września 2020
Kierownik robót budowlanych - kim jest i czym się zajmuje

Kierownik robót budowlanych – kim jest i czym się zajmuje

W procesie budowy obiektu budowlanego, jej wykonania w określonym miejscu, a także odbudową, rozbudową czy nadbudową uczestniczy nie tylko kierownik budowy, ale również kierownik robót budowlanych.

/ 15 września 2020
Budowa ogrodzenia - jakie formalności, kto ponosi koszty

Budowa ogrodzenia – jakie formalności, kto ponosi koszty

Budowa ogrodzenie działki, posesji to rodzaj zabezpieczenia, ochrony prywatnej własności. Aby skutecznie i zgodnie z obowiązującym prawem ogrodzić swoją posesję dobrze jest przed przystąpieniem do grodzenia działki zapoznać się z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Zobacz naszą nowoczesną Mapę...

/ 31 sierpnia 2020
Zawiadomienie o zakończeniu budowy domu - kiedy i jak zgłosić?

Zawiadomienie o zakończeniu budowy domu – kiedy i jak zgłosić?

Dla każdego, kto przystąpił do budowy domu bądź innego obiektu budowlanego czas zakończenia budowy jest czasem szczególnym.

/ 31 lipca 2020
Mapa do ustalenia służebności gruntowych

Mapa do ustalenia służebności gruntowych

Służebność gruntowa obok użytkowania, zastawu, hipoteki oraz spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu jest ograniczonym prawem rzeczowym (Art. 244 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny).

/ 29 lipca 2020
Prace geodezyjne podczas budowy domu

Prace geodezyjne podczas budowy domu

Budowa domu wymusza zaangażowania w to przedsięwzięcie nie tylko architektów i budowniczych, ale również geodetów.

/ 30 czerwca 2020
Projekt budowlany domu po nowelizacji przepisów w 2020 r.

Projekt budowlany domu po nowelizacji przepisów w 2020 r.

Rozpoczęcie budowy domu wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę. Aby uzyskać pozwolenie na budowę, nie tylko należy przedłożyć projekt budowlany, ale przede wszystkim zrobić to w odpowiedniej formie.

/ 19 czerwca 2020