Działka uzbrojona a działka nieuzbrojona
Głosów: 14 (śr. 4.9)

Na rynku nieruchomości funkcjonuje pojęcie działki uzbrojonej oraz pojęcie działki nieuzbrojonej. Natomiast w katalogu Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane trudno jest znaleźć definicję określającą działkę budowlaną uzbrojoną oraz definicję określająca działkę budowlaną nieuzbrojoną.

Skoro, zatem na rynku nieruchomości istnieją dwa pojęcia określające działkę uzbrojoną i działkę nieuzbrojoną należy odpowiedzieć na pytanie, czym różnią się obie działki.

Zobacz naszą nowoczesną Mapę Geoportal360

Działka uzbrojona

Działka w pełni uzbrojona to działka posiadająca bezpośredni dostęp do drogi publicznej, a w obszarze działki znajdują się podstawowe media, takie jak:

  • podłączona skrzynka energii elektrycznej, a sprzedający działkę posiada umowę z firmą na korzystanie z tej energii,
  • dostęp do sieci wodociągowej w postaci studzienki z zaworem, umiejscowionej w odległości, co najmniej 2 m od granicy z drogą,
  • dostęp do sieci kanalizacyjnej w postaci studzienki oddalonej od drogi publicznej w głąb działki ok. 2m,
  • skrzynka gazowa z licznikiem, podłączona do sieci gazowej.

Działka częściowo uzbrojona

Działka częściowo uzbrojona to taka, która graniczy bezpośrednio z drogą publiczną, w której umiejscowione zostały media, takie jak energia elektryczna, sieć kanalizacyjna, sieć wodociągowa, czy sieć gazowa.

Przy czym, dla przyszłego nabywcy działki częściowo uzbrojonej, istotne znaczenie ma to, czy istnieje możliwość podłączenia się do mediów biegnących w drodze. Może się bowiem okazać, że owszem w drodze sąsiadującej z działką są zlokalizowane sieci wodociągowe, gazowe czy kanalizacyjne, jednakże są to sieci przesyłowe i przyłączenie się do nich staje się niemożliwe.

Z uwagi na lokalizację przyłączy mediów tj. w działce i obok niej w drodze, wartość działki powinna być zróżnicowana.

Okazuje się bowiem, że w przypadku działki, która w swoim obszarze nie posiada przyłączy – jest uzbrojona częściowo, do rozpoczęcia budowy niezbędne jest wykonanie przyłączy w obszarze działki. Czynności te wymagają uzgodnienia wniosku o pozwolenie na budowę z planem zagospodarowania działki.

Uzgodnienia w zakresie przebiegu mediów w działce dokonuje uprawniony geodeta. Wszystkie dodatkowe czynności w zakresie uzbrojenia fizycznego działki oraz ich prawnego usankcjonowania generują dodatkowe koszty, które obciążają inwestora.

Z uwagi na konieczność wykonania przez inwestora dodatkowych czynności w zakresie uzbrojenia terenu działki, rozpoczęcie budowy domu znacznie przesunie się w czasie. W przypadku, gdy media znajdują się w działce przeznaczonej pod zabudowę, przyszły inwestor nie musi ponosić dodatkowych kosztów związanych z przyłączeniem się do mediów.

Przeczytaj: Co to jest działka ewidencyjna?

Działka nieuzbrojona

Działka nieuzbrojona to działka, która nie posiada bezpośredniego dostępu do mediów zarówno tych leżących w drodze publicznej graniczących z działką budowlaną, jak również tych położonych bezpośrednio w działce.

Działka budowlana uzbrojona zazwyczaj różni się od działki budowlanej nieuzbrojonej wyższą ceną. Zapewne działka uzbrojona, a więc ta, która posiada w swoim obszarze wszystkie niezbędne do budowy domu media będzie znacznie droższa od tej nieuzbrojonej.

Nabywca działki nieuzbrojonej niejednokrotnie przedkłada niską cenę działki nad przyszłą koniecznością poniesienia kosztów na jej uzbrojenie, pomimo że proces ten może trwać nawet kilka lat.

Jak sprawdzić, czy działka jest uzbrojona?

Nabywca działki budowlanej, niezależnie od oświadczenia sprzedającego w zakresie uzbrojenia działki powinien zapoznać się z dokumentami, które upewnią przyszłego nabywcę o zlokalizowanych w działce mediach.

Do podstawowych dokumentów określających stan zagospodarowania działki w media należą przede wszystkim:

  • miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – część opisowa oraz rysunek planu,
  • mapa zasadnicza działki.

Podstawowym dokumentem określającym granice działki budowlanej oraz uzbrojenie działki w media jest geodezyjna mapa zasadnicza w skali 1:500 lub 1:1000, a w przypadku bardzo dużego zagęszczenia obiektów naziemnych i podziemnych w skali 1:250.

Mapę zasadniczą można uzyskać w Wydziale Geodezji w Starostwie Powiatowym właściwym dla miejsca położenia działki budowlanej. Mapa zasadnicza jest załącznikiem do wniosku o uzyskiwanie decyzji o warunkach zabudowy. Koszty uzyskania mapy zasadniczej to kwota od 30 do 50 zł za format A4.

Przeczytaj: Jak sprawdzić, czy działka jest budowlana?

Geodezyjna Ewidencja Sieci Uzbrojenia Terenu

W ostatnim czasie w serwisie Geoportal.gov.pl została udostępniona Krajowa Baza Danych Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu (GESUT).

Jak sama nazwa wskazuje serwis GESUT obrazuje sieć uzbrojenia terenu poszczególnych nieruchomości. Co prawda serwis nie obejmuje jeszcze wszystkich obrębów ewidencyjnych Polski, to jednak zważając na tempo opracowania, zapewne w niedługim czasie mapa uzbrojenia terenu obejmie cały kraj.

Przyszły inwestor – nabywca działki, jeszcze przez zakupem nieruchomości i mapy zasadniczej korzystając z GESUT może upewnić się, w jakie media zaopatrzona jest interesująca go działka. Przy czym, czytając legendę mapy należy zwrócić szczególną uwagą na to, czy biegnący tuż obok działki, w drodze rurociąg wodny czy gazowy jest rurociągiem niskiego czy wysokiego ciśnienia. W przypadku, gdy będzie to rurociąg wysokiego ciśnienia przyłączenie się do niego może być niemożliwe.

Przeczytaj: Geodezyjna Ewidencja Sieci Uzbrojenia Terenu GESUT

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.

Foto: Fotolia

Geoportal360.pl

Posted by user