Miesiąc: Styczeń 2021

Wykaz zmian danych ewidencyjnych - czym jest i kiedy jest potrzebny?

Wykaz zmian danych ewidencyjnych – czym jest i kiedy jest potrzebny?

Wykaz zmian danych ewidencyjnych jest dokumentem źródłowym sporządzanym na potrzeby wprowadzenia zmiany w ewidencji gruntów i budynków.

/ 30 stycznia 2021
Badania geotechniczne gruntu

Badania geotechniczne gruntu

Badania geotechniczne gruntu to badania prowadzone w celu precyzyjnego rozpoznania podłoża budowlanego niezbędnego do ustalenia najkorzystniejszych warunków dla bezpiecznego posadowienia i użytkowania obiektu budowlanego.

/ 25 stycznia 2021