Miesiąc: listopad 2022

Teodolit - co to jest i do czego służy?

Teodolit – co to jest i do czego służy?

W geodezyjnych pomiarach terenowych do najczęstszych obserwacji, obok różnic wysokości i odległości, należą pomiary kątów poziomych oraz pionowych. Do pomiaru kątów poziomych i pionowych stosuje się instrument geodezyjny zwany teodolitem.

/ 23 listopada 2022