Miesiąc: luty 2022

Fotogrametria - pomiary fotogrametryczne - - zastosowanie w geodezji

Fotogrametria – zastosowanie w geodezji

Fotogrametria jest dziedziną nauki i techniki zajmującą się odtwarzaniem kształtów, rozmiarów i wzajemnego położenia obiektów w terenie na podstawie zdjęć fotogrametrycznych (fotogramów). Bardziej precyzyjnie definiując powyższe określenie – fotogrametria jest dziedziną nauki i techniki zajmującą się zdalnym pomiarem obiektów, wyznaczaniem ich kształtu i...

/ 10 lutego 2022