Miesiąc: wrzesień 2021

Pionowanie konstrukcji budowlanej - geodezyjny pomiar pionowości

Pionowanie konstrukcji budowlanej – geodezyjny pomiar pionowości

Budynki, szczególnie te wysokie, mogą osiadać, ulegać spękaniom bądź przemieszczeniom czy odchyleniom od pionu. Dlatego też, aby inwestycja budowlana przebiegała zgodnie z projektem budowlanym, a eksploatacja budynku była bezpieczna i nie zagrażała jej mieszkańcom, konieczne są pomiary geodezyjne określane jako...

/ 28 września 2021
Podatek od deszczu - kogo dotyczy, ile wynosi?

Podatek od deszczu – kogo dotyczy, ile wynosi?

Podatek od deszczu jest opłatą za usługi wodne uiszczaną w przypadku zmniejszenia naturalnej retencji terenowej na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie tej retencji przez...

/ 14 września 2021