Miesiąc: kwiecień 2021

Opłaty geodezyjne - stawki opłat za udostępnianie materiałów Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego

Wysokość opłat za udostępnianie materiałów PZGiK w 2021 r.

Z dniem 1 stycznia 2021 r. na mocy Art. 40j ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne stawki opłat za udostępnianie materiałów z Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego (PZGiK) zostały zwaloryzowane. Oznacza to, że...

/ 29 kwietnia 2021
Mapy batymetryczne

Mapy batymetryczne

Batymetria jest działem hydrologii zajmującym się pomiarem głębokości zbiorników wodnych – mórz, oceanów oraz jezior i cieków wodnych.

/ 16 kwietnia 2021