Miesiąc: Listopad 2020

Wykaz synchronizacyjny - czym jest i kiedy jest potrzebny?

Wykaz synchronizacyjny – czym jest i kiedy jest potrzebny?

Wykaz synchronizacyjny jest dokumentem sporządzanym przez uprawnionego geodetę na potrzeby uzyskania decyzji wójta, burmistrza albo prezydenta miasta, zatwierdzającej podział nieruchomości w przypadku, gdy w księdze wieczystej lub w razie jej braku w innych dokumentach określających stan prawny nieruchomości, nieruchomość podlegająca...

/ 30 listopada 2020
Świadectwo charakterystyki energetycznej - czym jest i kiedy jest potrzebne?

Świadectwo charakterystyki energetycznej – czym jest i kiedy jest potrzebne?

Budynki odpowiadają za 40 % łącznego zużycia energii w Unii Europejskiej. Z uwagi na potrzeby mieszkaniowe sektor budowlany rozwija się, co prowadzi do wzrostu zużycia energii. Zobacz naszą nowoczesną Mapę Geoportal360 Zakłada się, że w wyniku działań obejmujących wdrożenie w...

/ 27 listopada 2020