All posts by user

Geodeta - kim jest i czym się zajmuje?

Geodeta – kim jest i czym się zajmuje?

Geodeta, to nazwa zawodu osoby zajmującej się geodezją, jako dziedziną wiedzy w połączeniu z praktycznym i prawnym działaniem, w zakres którego wchodzą takie prace jak: wielko i małoobszarowy pomiar ziemi, wznowienie znaków granicznych, wyznaczanie punktów granicznych, ustalanie przebiegu granicy działek...

/ 8 listopada 2017
Geodezja - wyjaśnienie pojęcia i zastosowanie

Geodezja – wyjaśnienie pojęcia i zastosowanie

Geodezja – w dosłownym znaczeniu oznacza z greckiego „geo”- Ziemia i „daiso” – będę dzielił. Geodezja dawniej Nauką, na podstawie której rozwinęła się geodezja jest geometria i matematyka, a obecnie dołączyła do nich również informatyka. Możemy mówić, że początki geodezji...

/ 2 listopada 2017
Mapa do celów projektowych

Mapa do celów projektowych

Pojęcie mapy do celów projektowych Pojęcie ”mapy do celów projektowych” wprowadza Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych, obowiązujących w budownictwie. Zgodnie z w/w rozporządzeniem,...

/ 9 października 2017

Mapy geodezyjne – podstawowe rodzaje

Podstawowymi i standardowymi opracowaniami kartograficznymi tworzonymi na podstawie odpowiednich zbiorów, którymi dysponuje Państwowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej są: mapy ewidencyjne w skalach: 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000; mapy zasadnicze w skalach: 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000; mapy topograficzne w skalach: 1:10...

/ 12 września 2017
Kartografia - wyjaśnienie pojęcia i zastosowanie

Kartografia – wyjaśnienie pojęcia i zastosowanie

Słowo kartografia wywodzi się od dwóch greckich słów oznaczających arkusz papieru i pisanie. Początki kartografii sięgają czasów starożytnych, kiedy to na malowidłach ściennych przedstawiano odwzorowanie powierzchni i kształtu ziemi. Znaczny rozwój kartografii nastąpił w XV-XVII wieku, kiedy to wynaleziono prasę...

/ 29 sierpnia 2017
Podatek od nieruchomości - terminy i sposoby płatności.

Podatek od nieruchomości – terminy i sposoby płatności

Terminy płatności podatku od nieruchomości Terminy płatności podatku od nieruchomości reguluje ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. Płatnikami podatku od nieruchomości są: osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej, jednostki...

/ 21 sierpnia 2017
Podatek od nieruchomości - kiedy powstaje i wygasa obowiązek podatkowy?

Podatek od nieruchomości – kiedy powstaje i wygasa obowiązek podatkowy?

Podatek od nieruchomości reguluje Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. 1991 Nr 9 poz. 31). Czas powstania obowiązku podatkowego określa art. 6 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. (Dz. U. 1991 Nr...

/ 19 lipca 2017
Podatek od nieruchomości w 2017 r. - maksymalne stawki podatkowe.

Podatek od nieruchomości w 2017 r. – maksymalne stawki podatkowe

Podatek od nieruchomości reguluje ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. Podatek od nieruchomości – co podlega opodatkowaniu, a co nie Zgodnie z cytowaną wyżej ustawą, podatkowi od nieruchomości podlegają: grunty, budynki lub ich części,...

/ 5 lipca 2017
Zwolnienie z podatku od nieruchomości – kiedy i komu przysługuje?

Zwolnienie z podatku od nieruchomości – kiedy i komu przysługuje?

Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają grunty, budynki lub ich części, jak również budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Niezależnie od przedmiotu opodatkowania, Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych z dnia 12 stycznia 1991r. (Dz. U. 1991r. Nr 9 poz. 31...

/ 22 czerwca 2017
Podatek od nieruchomości - deklaracja.

Podatek od nieruchomości – deklaracja

Podatek od nieruchomości reguluje Ustawa z dnia 19 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 716, 1579, 1923, z 2017 r. poz. 624). Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają, grunty, budynki lub ich...

/ 22 czerwca 2017