Co to jest rewitalizacja?

Co to jest rewitalizacja?

W Polsce, w wyniku prac rewitalizacyjnych (architektoniczno-renowacyjnych oraz remontowych) obszary zdegradowane pod względem przemysłowym, kulturowym i architektonicznym oraz zaniedbane tereny zielone, takie jak parki gminne czy miejskie, dawne stawy i oczka wodne przywracane są do życia i oddawane społeczeństwu. Działania...

/ 28 listopada 2023
Rodzaje pomiarów geodezyjnych

Rodzaje pomiarów geodezyjnych

Geodezja to jedna z nauk o Ziemi, zajmująca się wyznaczaniem kształtu ziemi, określeniem rozmiaru ziemi, pomiarami całej planety, jak i dowolnej jej części. W praktyce, zadania geodezji obejmują pomiary terenu, jego powierzchni oraz ukształtowania.

/ 26 października 2023
Jak sprawdzić przebieg planowanych dróg w Polsce?

Jak sprawdzić przebieg planowanych dróg w Polsce?

Planując zakup działki pod budowę domu należy przeanalizować nie tylko czynniki widoczne gołym okiem, ale również te, które ujawnią się w niedalekiej przyszłości. Do czynników tych należą między innymi plany związane z budową dróg i innej infrastruktury naziemnej i podziemnej.

/ 30 września 2023
Symbole w planie miejscowym i ewidencji gruntów – co oznaczają?

Symbole w planie miejscowym i ewidencji gruntów – co oznaczają?

Każdy, kto po raz pierwszy sięgnie po mapę z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub ewidencji gruntów może czuć się lekko zagubiony. Przedstawione na niej linie, znaki oraz symbole mogą być niejasne i bez odpowiedniego wyjaśnienia nieczytelne. Z niniejszego artykułu dowiesz...

/ 8 sierpnia 2023
Co to jest działka ewidencyjna?

Co to jest działka ewidencyjna?

W ewidencji gruntów i budynków podstawowym obiektem powierzchniowym jest działka ewidencyjna, która jest częścią obrębu ewidencyjnego, a ten z kolei jest częścią jednostki ewidencyjnej. Jednostkę ewidencyjną, stanowi obszar gminy, a w miastach, w których są wyodrębnione dzielnice lub delegatury, jednostką ewidencyjną...

/ 20 lipca 2023
Mapa hydrogeologiczna Polski - co zawiera i do czego służy?

Mapa hydrogeologiczna Polski

Jak ważną rolę w życiu codziennym każdego człowieka odgrywa woda nie trzeba chyba nikomu tłumaczyć. Woda to życie. Wody, jako integralna część środowiska oraz siedlisko organizmów żywych, podlegają ochronie, niezależnie od tego, czyją stanowią własność.

/ 12 lipca 2023
Niwelator - czym jest i kiedy się go stosuje?

Niwelator – czym jest i kiedy się go stosuje?

Niwelator jest narzędziem pomiarowym, który znalazł zastosowanie nie tylko w geodezji, ale także w budownictwie. Za pomocą tego instrumentu można wyznaczyć spadki terenu w obszarze przeznaczonym pod zabudowę, jak i precyzyjnie ułożyć kafelki w łazience.

/ 15 czerwca 2023
Numer działki ewidencyjnej – jak czytać?

Numer działki ewidencyjnej – jak czytać?

Numer działki, to obok identyfikatora, podstawowe oznaczenie nieruchomości gruntowej. Dowiedz się, co ten numer określa, w jaki sposób jest nadawany oraz jak go wyszukać dla konkretnej działki za pomocą internetowej mapy.

/ 24 maja 2023
Mapa do celów projektowych

Mapa do celów projektowych

Mapa do celów projektowych jest opracowaniem geodezyjno-kartograficznym sporządzanym na potrzeby wykonania projektu budowlanego niezbędnego do otrzymania decyzji o pozwoleniu na budowę. Mapa do celów projektowych jest wykonywana przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii. Podstawową bazą...

/ 20 kwietnia 2023
Operat geodezyjny - czym jest i co zawiera?

Operat geodezyjny – czym jest i co zawiera?

Operat geodezyjny (techniczny) jest zbiorem dokumentacji obejmującej wyniki geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych powstałych w trakcie prac geodezyjnych mających na celu zebranie aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementów zagospodarowania terenu, podlegających obowiązkowi zgłoszenia do organu Służby Geodezyjnej i Kartograficznej.

/ 8 marca 2023