Rejestr urbanistyczny - czym jest i co zawiera?

Rejestr urbanistyczny – czym jest i co zawiera?

Rejestr Urbanistyczny ma być podstawowym narzędziem służącym do tworzenia, aktualizacji i udostępniania danych przestrzennych z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego.

/ 22 kwietnia 2024
Obszary uzupełnienia zabudowy

Obszary uzupełnienia zabudowy

Jednym z celów wprowadzenia w życie ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw było ograniczenie możliwości wydawania decyzji o warunkach zabudowy, których realizacja przyczyniła się do rozproszenia zabudowy...

/ 27 marca 2024
Plan ogólny gminy - czym jest i co zawiera?

Plan ogólny gminy – czym jest i co zawiera?

24 sierpnia 2023 r. w Dzienniku Ustaw opublikowano ustawę z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw. W zmienionej ustawie wprowadzono nowy akt planowania przestrzennego, zwany „planem ogólnym”, który umożliwia...

/ 28 lutego 2024
Podatek od nieruchomości w 2024 r. - stawki maksymalne

Podatek od nieruchomości w 2024 r. – stawki maksymalne

Poznaj maksymalne stawki podatku od nieruchomości, jakie obowiązują od 1 stycznia 2024 r. Zostały one opublikowane w dniu 1 sierpnia 2023 r. w Monitorze Polskim Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej. Oczywiście, nie we wszystkich regionach kraju będą obowiązywały jednakowe stawki podatku...

/ 29 stycznia 2024
Co to jest rewitalizacja?

Co to jest rewitalizacja?

W Polsce, w wyniku prac rewitalizacyjnych (architektoniczno-renowacyjnych oraz remontowych) obszary zdegradowane pod względem przemysłowym, kulturowym i architektonicznym oraz zaniedbane tereny zielone, takie jak parki gminne czy miejskie, dawne stawy i oczka wodne przywracane są do życia i oddawane społeczeństwu. Działania...

/ 28 listopada 2023
Rodzaje pomiarów geodezyjnych

Rodzaje pomiarów geodezyjnych

Geodezja to jedna z nauk o Ziemi, zajmująca się wyznaczaniem kształtu ziemi, określeniem rozmiaru ziemi, pomiarami całej planety, jak i dowolnej jej części. W praktyce, zadania geodezji obejmują pomiary terenu, jego powierzchni oraz ukształtowania.

/ 26 października 2023
Jak sprawdzić przebieg planowanych dróg w Polsce?

Jak sprawdzić przebieg planowanych dróg w Polsce?

Planując zakup działki pod budowę domu należy przeanalizować nie tylko czynniki widoczne gołym okiem, ale również te, które ujawnią się w niedalekiej przyszłości. Do czynników tych należą między innymi plany związane z budową dróg i innej infrastruktury naziemnej i podziemnej.

/ 30 września 2023
Symbole w planie miejscowym i ewidencji gruntów – co oznaczają?

Symbole w planie miejscowym i ewidencji gruntów – co oznaczają?

Każdy, kto po raz pierwszy sięgnie po mapę z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub ewidencji gruntów może czuć się lekko zagubiony. Przedstawione na niej linie, znaki oraz symbole mogą być niejasne i bez odpowiedniego wyjaśnienia nieczytelne. Z niniejszego artykułu dowiesz...

/ 8 sierpnia 2023
Co to jest działka ewidencyjna?

Co to jest działka ewidencyjna?

W ewidencji gruntów i budynków podstawowym obiektem powierzchniowym jest działka ewidencyjna, która jest częścią obrębu ewidencyjnego, a ten z kolei jest częścią jednostki ewidencyjnej. Jednostkę ewidencyjną, stanowi obszar gminy, a w miastach, w których są wyodrębnione dzielnice lub delegatury, jednostką ewidencyjną...

/ 20 lipca 2023
Mapa hydrogeologiczna Polski - co zawiera i do czego służy?

Mapa hydrogeologiczna Polski

Jak ważną rolę w życiu codziennym każdego człowieka odgrywa woda nie trzeba chyba nikomu tłumaczyć. Woda to życie. Wody, jako integralna część środowiska oraz siedlisko organizmów żywych, podlegają ochronie, niezależnie od tego, czyją stanowią własność.

/ 12 lipca 2023