Ortofotomapa - jak powstaje i do czego służy?

Ortofotomapa – jak powstaje i do czego służy?

Ortofotomapa to mapa powierzchni terenu powstała w wyniku przetworzenia kartometrycznego zdjęć lotniczych, satelitarnych bądź z drona, pozbawiona deformacji (zniekształceń) geometrycznych, z dołączonymi do niej elementami charakterystycznymi dla map wektorowych (siatką kartograficzną, podziałką i innymi elementami legendy mapy) oraz uwzględniająca wysokości...

/ 10 sierpnia 2022
Jak sprawdzić wymiary działki?

Jak sprawdzić wymiary działki?

Nabywając działkę pod budowę domu należy kierować się nie tylko jej położeniem względem otaczającego krajobrazu i innej zabudowy, ale również jej wielkością i kształtem.

/ 6 lipca 2022
Inwentaryzacja instalacji przemysłowych

Inwentaryzacja instalacji przemysłowych

Zazwyczaj obiekty przemysłowe cechują się bardzo skomplikowaną budową, która może być rozlokowana w części nadziemnej, jak i podziemnej zakładu przemysłowego. Często sieć instalacji przemysłowych danego obiektu na skutek rozwoju nowych technologii była rozbudowywana i modernizowana, aż ostatecznie jej budowa wymknęła...

/ 14 czerwca 2022
Audyt energetyczny budynku - na czym polega

Audyt energetyczny budynku – na czym polega

Audyt energetyczny to działanie, w wyniku którego właściciel domu otrzymuje opracowanie obejmujące dane o zużyciu energii danego budynku lub zespołu budynków oraz wytyczne wykonania termomodernizacji budynku, czyli takich ulepszeń, które umożliwią użytkowanie domu przy mniejszym zużyciu energii przeznaczonej na ogrzewanie,...

/ 26 maja 2022
Jak podnieść wartość działki przed sprzedażą?

Jak podnieść wartość działki przed sprzedażą?

Każdy, kto sprzedaje swoją działkę, chce za nią uzyskać jak najwyższą cenę. Jakie czynności należy wykonać przed sprzedażą działki, aby podnieść jej wartość i w efekcie mieć satysfakcję z przeprowadzonej transakcji? Dowiedz się z treści niniejszego artykułu.

/ 18 maja 2022
Inwentaryzacja obiektów zabytkowych

Inwentaryzacja obiektów zabytkowych

W myśl ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, zabytkiem może być nieruchomość lub rzecz ruchoma, ich części (Art. 3.) lub zespoły, będące dziełem człowieka lub związane z jego działalnością i stanowiące świadectwo...

/ 27 kwietnia 2022
Skaning laserowy - zastosowanie w geodezji

Skaning laserowy – zastosowanie w geodezji

Skaning laserowy to najnowsze osiągnięcie w zakresie technik pozyskiwania informacji geoprzestrzennych. Historia skaningu laserowy sięga lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku.

/ 21 kwietnia 2022
Przyłącze kanalizacyjne - jak podłączyć działkę do sieci kanalizacyjnej?

Przyłącze kanalizacyjne – jak podłączyć działkę do sieci kanalizacyjnej?

Budowa domu wiąże się z koniecznością doprowadzenia do budynku wody poprzez budowę przyłącza wodnego oraz odprowadzenia ścieków poprzez budowę kanalizacji.

/ 29 marca 2022
Przyłącze wodociągowe – jak doprowadzić wodę do działki?

Przyłącze wodociągowe – jak doprowadzić wodę do działki?

Budowa domu wiążę się z koniecznością przyłącza wielu urządzeń, bez których codzienne funkcjonowanie byłoby utrudnione, a w przypadku braku bieżącej wody byłoby wręcz niemożliwe.

/ 21 marca 2022
Mapa ewidencyjna - do czego służy i jak ją uzyskać?

Mapa ewidencyjna – do czego służy i jak ją uzyskać?

Mapa ewidencyjna jest standardowym opracowaniem kartograficznym tworzonym na podstawie zbiorów danych ewidencji gruntów i budynków, zawartych w bazach danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Mapa ewidencyjna jest również utożsamiana z mapą katastralną. Mapę ewidencyjną traktuje się jako uzupełnienie mapy zasadniczej danego...

/ 25 lutego 2022