Podatek od nieruchomości w 2023 r. - maksymalne stawki

Podatek od nieruchomości w 2023 r. – maksymalne stawki

W 2023 r. maksymalne stawki podatku od nieruchomości wzrosną o ok. 12%. Wzrost stawki podatku od nieruchomości jest podyktowany wzrostem wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych, który zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 lipca 2022r. w...

/ 30 grudnia 2022
Teodolit - co to jest i do czego służy?

Teodolit – co to jest i do czego służy?

W geodezyjnych pomiarach terenowych do najczęstszych obserwacji, obok różnic wysokości i odległości, należą pomiary kątów poziomych oraz pionowych. Do pomiaru kątów poziomych i pionowych stosuje się instrument geodezyjny zwany teodolitem.

/ 23 listopada 2022
Numeryczny Model terenu (NMT) - jak powstaje i do czego służy?

Numeryczny Model terenu (NMT) – jak powstaje i do czego służy?

Czym jest Numeryczny Model Terenu (NMT) i w jaki sposób pozyskuje się dane do jego utworzenia? Jakie zastosowanie ma NMT? Odpowiedzi znajdziesz w naszym artykule.

/ 27 października 2022
Tachimetr - co to jest i do czego służy?

Tachimetr – co to jest i do czego służy?

Precyzyjny pomiar sytuacyjno-wysokościowy terenu przed posadowieniem budynku pozwala na wykonanie trwałego i estetycznego połączenia płaszczyzn gruntu i budynku, co w konsekwencji daje gwarancję bezpiecznego użytkowania tego obiektu na długie lata. Instrumentem wykorzystywanym do (szybkiego) pomiaru ukształtowania terenu (sytuacyjno-wysokościowego) wybranego obszaru...

/ 30 września 2022
Ortofotomapa - jak powstaje i do czego służy?

Ortofotomapa – jak powstaje i do czego służy?

Ortofotomapa to mapa powierzchni terenu powstała w wyniku przetworzenia kartometrycznego zdjęć lotniczych, satelitarnych bądź z drona, pozbawiona deformacji (zniekształceń) geometrycznych, z dołączonymi do niej elementami charakterystycznymi dla map wektorowych (siatką kartograficzną, podziałką i innymi elementami legendy mapy) oraz uwzględniająca wysokości...

/ 10 sierpnia 2022
Jak sprawdzić wymiary działki?

Jak sprawdzić wymiary działki?

Nabywając działkę pod budowę domu należy kierować się nie tylko jej położeniem względem otaczającego krajobrazu i innej zabudowy, ale również jej wielkością i kształtem.

/ 6 lipca 2022
Inwentaryzacja instalacji przemysłowych

Inwentaryzacja instalacji przemysłowych

Zazwyczaj obiekty przemysłowe cechują się bardzo skomplikowaną budową, która może być rozlokowana w części nadziemnej, jak i podziemnej zakładu przemysłowego. Często sieć instalacji przemysłowych danego obiektu na skutek rozwoju nowych technologii była rozbudowywana i modernizowana, aż ostatecznie jej budowa wymknęła...

/ 14 czerwca 2022
Audyt energetyczny budynku - na czym polega

Audyt energetyczny budynku – na czym polega

Audyt energetyczny to działanie, w wyniku którego właściciel domu otrzymuje opracowanie obejmujące dane o zużyciu energii danego budynku lub zespołu budynków oraz wytyczne wykonania termomodernizacji budynku, czyli takich ulepszeń, które umożliwią użytkowanie domu przy mniejszym zużyciu energii przeznaczonej na ogrzewanie,...

/ 26 maja 2022
Jak podnieść wartość działki przed sprzedażą?

Jak podnieść wartość działki przed sprzedażą?

Każdy, kto sprzedaje swoją działkę, chce za nią uzyskać jak najwyższą cenę. Jakie czynności należy wykonać przed sprzedażą działki, aby podnieść jej wartość i w efekcie mieć satysfakcję z przeprowadzonej transakcji? Dowiedz się z treści niniejszego artykułu.

/ 18 maja 2022
Inwentaryzacja obiektów zabytkowych

Inwentaryzacja obiektów zabytkowych

W myśl ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, zabytkiem może być nieruchomość lub rzecz ruchoma, ich części (Art. 3.) lub zespoły, będące dziełem człowieka lub związane z jego działalnością i stanowiące świadectwo...

/ 27 kwietnia 2022