Inwentaryzacja instalacji przemysłowych

Inwentaryzacja instalacji przemysłowych

Zazwyczaj obiekty przemysłowe cechują się bardzo skomplikowaną budową, która może być rozlokowana w części nadziemnej, jak i podziemnej zakładu przemysłowego. Często sieć instalacji przemysłowych danego obiektu na skutek rozwoju nowych technologii była rozbudowywana i modernizowana, aż ostatecznie jej budowa wymknęła...

/ 14 czerwca 2022
Audyt energetyczny budynku - na czym polega

Audyt energetyczny budynku – na czym polega

Audyt energetyczny to działanie, w wyniku którego właściciel domu otrzymuje opracowanie obejmujące dane o zużyciu energii danego budynku lub zespołu budynków oraz wytyczne wykonania termomodernizacji budynku, czyli takich ulepszeń, które umożliwią użytkowanie domu przy mniejszym zużyciu energii przeznaczonej na ogrzewanie,...

/ 26 maja 2022
Jak podnieść wartość działki przed sprzedażą?

Jak podnieść wartość działki przed sprzedażą?

Każdy, kto sprzedaje swoją działkę, chce za nią uzyskać jak najwyższą cenę. Jakie czynności należy wykonać przed sprzedażą działki, aby podnieść jej wartość i w efekcie mieć satysfakcję z przeprowadzonej transakcji? Dowiedz się z treści niniejszego artykułu.

/ 18 maja 2022
Inwentaryzacja obiektów zabytkowych

Inwentaryzacja obiektów zabytkowych

W myśl ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, zabytkiem może być nieruchomość lub rzecz ruchoma, ich części (Art. 3.) lub zespoły, będące dziełem człowieka lub związane z jego działalnością i stanowiące świadectwo...

/ 27 kwietnia 2022
Skaning laserowy - zastosowanie w geodezji

Skaning laserowy – zastosowanie w geodezji

Skaning laserowy to najnowsze osiągnięcie w zakresie technik pozyskiwania informacji geoprzestrzennych. Historia skaningu laserowy sięga lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku.

/ 21 kwietnia 2022
Przyłącze kanalizacyjne - jak podłączyć działkę do sieci kanalizacyjnej?

Przyłącze kanalizacyjne – jak podłączyć działkę do sieci kanalizacyjnej?

Budowa domu wiąże się z koniecznością doprowadzenia do budynku wody poprzez budowę przyłącza wodnego oraz odprowadzenia ścieków poprzez budowę kanalizacji.

/ 29 marca 2022
Przyłącze wodociągowe – jak doprowadzić wodę do działki?

Przyłącze wodociągowe – jak doprowadzić wodę do działki?

Budowa domu wiążę się z koniecznością przyłącza wielu urządzeń, bez których codzienne funkcjonowanie byłoby utrudnione, a w przypadku braku bieżącej wody byłoby wręcz niemożliwe.

/ 21 marca 2022
Mapa ewidencyjna - do czego służy i jak ją uzyskać?

Mapa ewidencyjna – do czego służy i jak ją uzyskać?

Mapa ewidencyjna jest standardowym opracowaniem kartograficznym tworzonym na podstawie zbiorów danych ewidencji gruntów i budynków, zawartych w bazach danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Mapa ewidencyjna jest również utożsamiana z mapą katastralną. Mapę ewidencyjną traktuje się jako uzupełnienie mapy zasadniczej danego...

/ 25 lutego 2022
Mapa potencjału solarnego - do czego służy?

Mapa potencjału solarnego – do czego służy?

W ostatnich latach w Polsce obserwujemy znaczny wzrost inwestycji w zakresie instalacji paneli fotowoltaicznych. Dzieje się tak nie tylko dlatego, że przedsięwzięcie to jest dofinansowywane, ale przede wszystkim dlatego, że jego celem jest pozyskanie i wykorzystanie darmowej energii pochodzącej ze...

/ 17 lutego 2022
Fotogrametria - pomiary fotogrametryczne - - zastosowanie w geodezji

Fotogrametria – zastosowanie w geodezji

Fotogrametria jest dziedziną nauki i techniki zajmującą się odtwarzaniem kształtów, rozmiarów i wzajemnego położenia obiektów w terenie na podstawie zdjęć fotogrametrycznych (fotogramów). Bardziej precyzyjnie definiując powyższe określenie – fotogrametria jest dziedziną nauki i techniki zajmującą się zdalnym pomiarem obiektów, wyznaczaniem ich kształtu i...

/ 10 lutego 2022