Numer działki ewidencyjnej – jak czytać?

Numer działki ewidencyjnej – jak czytać?

Numer działki, to obok identyfikatora, podstawowe oznaczenie nieruchomości gruntowej. Dowiedz się, co ten numer określa, w jaki sposób jest nadawany oraz jak go wyszukać dla konkretnej działki za pomocą internetowej mapy.

/ 24 maja 2023
Mapa do celów projektowych

Mapa do celów projektowych

Mapa do celów projektowych jest opracowaniem geodezyjno-kartograficznym sporządzanym na potrzeby wykonania projektu budowlanego niezbędnego do otrzymania decyzji o pozwoleniu na budowę. Mapa do celów projektowych jest wykonywana przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii. Podstawową bazą...

/ 20 kwietnia 2023
Operat geodezyjny - czym jest i co zawiera?

Operat geodezyjny – czym jest i co zawiera?

Operat geodezyjny (techniczny) jest zbiorem dokumentacji obejmującej wyniki geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych powstałych w trakcie prac geodezyjnych mających na celu zebranie aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementów zagospodarowania terenu, podlegających obowiązkowi zgłoszenia do organu Służby Geodezyjnej i Kartograficznej.

/ 8 marca 2023
Jak znaleźć numer działki na Geoportalu?

Jak znaleźć numer działki na Geoportalu?

Niejednokrotnie potencjalny nabywca nieruchomości (działki) chcąc dotrzeć do właściciela upatrzonej działki przeszukiwał różnego rodzaju źródła, co wiązało się z utratą cennego czasu. Ostatecznie, gdy odnalazł nazwisko właściciela działki, okazało się, że nieruchomość już została sprzedana innemu nabywcy…

/ 31 stycznia 2023
Podatek od nieruchomości w 2023 r. - maksymalne stawki

Podatek od nieruchomości w 2023 r. – maksymalne stawki

W 2023 r. maksymalne stawki podatku od nieruchomości wzrosną o ok. 12%. Wzrost stawki podatku od nieruchomości jest podyktowany wzrostem wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych, który zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 lipca 2022r. w...

/ 30 grudnia 2022
Teodolit - co to jest i do czego służy?

Teodolit – co to jest i do czego służy?

W geodezyjnych pomiarach terenowych do najczęstszych obserwacji, obok różnic wysokości i odległości, należą pomiary kątów poziomych oraz pionowych. Do pomiaru kątów poziomych i pionowych stosuje się instrument geodezyjny zwany teodolitem.

/ 23 listopada 2022
Numeryczny Model terenu (NMT) - jak powstaje i do czego służy?

Numeryczny Model terenu (NMT) – jak powstaje i do czego służy?

Czym jest Numeryczny Model Terenu (NMT) i w jaki sposób pozyskuje się dane do jego utworzenia? Jakie zastosowanie ma NMT? Odpowiedzi znajdziesz w naszym artykule.

/ 27 października 2022
Tachimetr - co to jest i do czego służy?

Tachimetr – co to jest i do czego służy?

Precyzyjny pomiar sytuacyjno-wysokościowy terenu przed posadowieniem budynku pozwala na wykonanie trwałego i estetycznego połączenia płaszczyzn gruntu i budynku, co w konsekwencji daje gwarancję bezpiecznego użytkowania tego obiektu na długie lata. Instrumentem wykorzystywanym do (szybkiego) pomiaru ukształtowania terenu (sytuacyjno-wysokościowego) wybranego obszaru...

/ 30 września 2022
Ortofotomapa - jak powstaje i do czego służy?

Ortofotomapa – jak powstaje i do czego służy?

Ortofotomapa to mapa powierzchni terenu powstała w wyniku przetworzenia kartometrycznego zdjęć lotniczych, satelitarnych bądź z drona, pozbawiona deformacji (zniekształceń) geometrycznych, z dołączonymi do niej elementami charakterystycznymi dla map wektorowych (siatką kartograficzną, podziałką i innymi elementami legendy mapy) oraz uwzględniająca wysokości...

/ 10 sierpnia 2022
Jak sprawdzić wymiary działki?

Jak sprawdzić wymiary działki?

Nabywając działkę pod budowę domu należy kierować się nie tylko jej położeniem względem otaczającego krajobrazu i innej zabudowy, ale również jej wielkością i kształtem.

/ 6 lipca 2022