Gmina Wiejska Celestynów 141703_2 / powiat otwocki, mazowieckie

Gmina Celestynów - granica administracyjna.
Granice i numery ewidencyjne działek. Na Mapie GEOPORTAL »

Sąsiednie Gminy

Miejscowości gmina Celestynów

Stara Wieś, Zabieżki, Dąbrówka, Glina, Regut, Celestynów, Pogorzel, Dyzin, Jatne, Lasek, Ostrowik, Ostrów, Podbiel, Tabor, Ponurzyca

Obręby ewidencyjne / 141703_2 gmina Celestynów - gmina wiejska

Mapa Interaktywna Działek - gmina Celestynów

Wyszukuj i przeglądaj szczegółowe informacje o działkach.

Mapa GEOPORTAL