Gmina Wiejska Tomice 121808_2 / powiat wadowicki, małopolskie

Gmina Tomice - granica administracyjna.
Granice i numery ewidencyjne działek. Na Mapie GEOPORTAL »

Sąsiednie Gminy

Miejscowości gmina Tomice

Radocza, Witanowice, Lgota, Zygodowice, Woźniki, Tomice

Obręby ewidencyjne / 121808_2 gmina Tomice - gmina wiejska

Mapa Interaktywna Działek - gmina Tomice

Wyszukuj i przeglądaj szczegółowe informacje o działkach.

Mapa GEOPORTAL