Gmina Miejsko Wiejska Opoczno 100704_3 / powiat opoczyński, łódzkie

Gmina Opoczno - granica administracyjna.
Granice i numery ewidencyjne działek. Na Mapie GEOPORTAL »

Sąsiednie Gminy

Miejscowości gmina Opoczno

Opoczno, Modrzew, Kruszewiec, Stużno, Stużno-Kolonia, Karwice, Wólka Karwicka-Kolonia, Dzielna, Sielec, Ogonowice, Bukowiec Opoczyński, Kraśnica, Kraszków, Wólka Karwicka, Modrzewek, Zameczek, Wola Załężna, Wygnanów, Janów Karwicki, Libiszów, Januszewice, Międzybórz, Kruszewiec-Kolonia, Libiszów-Kolonia, Sołek, Ostrów, Mroczków Duży, Sobawiny, Ziębów, Antoniów, Sitowa, Różanna, Różanna, Bielowice, Kliny, Adamów, Brzustówek

Obręby ewidencyjne / 100704_4 gmina Opoczno - miasto w gminie miejsko-wiejskiej

Obręby ewidencyjne / 100704_5 gmina Opoczno - obszar wiejski gminy miejsko-wiejskiej

Mapa Interaktywna Działek - gmina Opoczno

Wyszukuj i przeglądaj szczegółowe informacje o działkach.

Mapa GEOPORTAL