Gmina Wiejska Niemce 060911_2 / powiat lubelski, lubelskie

Gmina Niemce - granica administracyjna.
Granice i numery ewidencyjne działek. Na Mapie GEOPORTAL »

Sąsiednie Gminy

Miejscowości gmina Niemce

Dys, Niemce, Jakubowice Konińskie, Jakubowice Konińskie-Kolonia, Pólko, Osówka, Nowy Staw, Nasutów, Majdan Krasieniński, Łagiewniki, Ludwinów, Krasienin-Kolonia, Krasienin, Kawka, Elizówka, Dziuchów, Boduszyn, Baszki, Zalesie, Ciecierzyn, Wola Niemiecka, Wola Krasienińska, Kolonia Bystrzyca, Swoboda, Stoczek-Kolonia, Stoczek, Rudka Kozłowiecka, Pryszczowa Góra

Obręby ewidencyjne / 060911_2 gmina Niemce - gmina wiejska

Mapa Interaktywna Działek - gmina Niemce

Wyszukuj i przeglądaj szczegółowe informacje o działkach.

Mapa GEOPORTAL