Jak znaleźć numer działki na Geoportalu?
Głosów: 67 (śr. 4.1)

Wyszukiwanie numeru interesującej nas działki rozpoczynamy od włączenia aplikacji GEOPORTAL umieszczonej na stronie: http://www.geoportal.gov.pl.

Po uruchomieniu wspomnianej strony, otrzymamy następujący widok:

Geoportal.gov.pl - strona główna.

Źródło: Geoportal.gov.pl – strona główna.

Krok 1

Szukanie numeru działki rozpoczynamy od wejścia w kafelek „Mapy” => „Dane o charakterze katastralnym”.

Wybranie tego kafelka skutkuje uruchomieniem aplikacji mapowej z kompozycją kataster i uruchomionym oknem wyszukiwania, znajdującego się w prawym górnym rogu:

Geoportal.gov.pl - Geoportal krajowy.

Źródło: Geoportal.gov.pl – Geoportal krajowy.

Krok 2

Aby znaleźć numer interesującej nas działki, w oknie “Szukaj” wprowadzamy nazwę miejscowości, w której położona jest działka, np. Warszawa. Po kliknięciu “Szukaj” pojawi się lista propozycji do wyboru:

Geoportal.gov.pl - okno wyszukiwania miejscowości.

Źródło: Geoportal.gov.pl – okno wyszukiwania miejscowości.

Po najechaniu kursorem myszki na każdą z nazw zobaczymy na mapie obszar, którego dana nazwa dotyczy. Wybieramy interesującą nas lokalizację, np. „m. St. Warszawa, gmina”.

Krok 3

System przeniesie nas widok wybranego obszaru. Za pomocą plusa na suwaku, który znajduje się z lewej strony mapy, przybliżamy mapę do momentu aż pojawią się na niej czerwone kontury poszczególnych działek wraz z ich numerami, np.:

Geoportal.gov.pl - kontury działek wraz z numerami.

Źródło: Geoportal.gov.pl – kontury działek wraz z numerami.

Krok 4

Aby poznać numer interesującej nas działki, należy najpierw zlokalizować ją w terenie. W tym celu wystarczy kliknąć na mapie lewym przyciskiem myszy, przytrzymać ją i przesunąć w stronę obszaru, na którym położona jest działka.

Krok 5

Po odnalezieniu “naszej” działki na mapie, możliwe jest odczytanie jej numeru ewidencyjnego, np. 53/1, a także poznanie jej pełnego identyfikatora – adresu administracyjnego, który określa położenie działki w układzie terytorialnego podziału kraju.

Przeczytaj: Numer działki ewidencyjnej – jak czytać?

Aby poznać identyfikator działki, w menu po lewej stronie mapy, należy kliknąć lewym przyciskiem myszy na zieloną literkę “i” (jak identyfikacja) i następnie kliknąć lewym przyciskiem myszy na numer interesującej nas działki.

W wyniku tych działań otrzymamy okienko z podanym pełnym numerem działki ewidencyjnej, np.:

Źródło: Geoportal.gov.pl - identyfikator działki.

Źródło: Geoportal.gov.pl – identyfikator działki.

Kliknięcie na strzałkę (>) spowoduje rozwinięcie dodatkowej listy z kolejnymi informacjami na temat działki:

  • numer (identyfikator) działki,
  • powierzchnia,
  • TERYT,
  • województwo,
  • powiat,
  • gmina,
  • obręb ewidencyjny.
Geoportal.gov.pl - dane dotyczące działki.

Źródło: Geoportal.gov.pl – dane dotyczące działki.

Znając pełny identyfikator (numer) działki możemy za pomocą wyszukiwarki https://ksiegiwieczyste.pl odnaleźć numer księgi wieczystej danej działki.

Przeczytaj: Jak doszło do powstania Geoportalu?

Foto: Fotolia, Geoportal.gov.pl.

Posted by user

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *